Realisatie

Herinrichting Ringlaan – Pelt

De opdracht

Klant: Gemeente Pelt

Locatie: Pelt

Moeilijkheid: strakke timing om verkeershinder tot een minimum te beperken

De werken

Volledige herinrichting van de Ringlaan:

  • De rijweg kreeg een volledige nieuwe slemlaag
  • De voetpaden werden opnieuw aangelegd en verbreed
  • De riolering werd volledig gerenoveerd
  • Kantstroken en rioolaansluitingen werden plaatselijk hersteld
  • De verkeersveiligheid voor de talrijke zwakke weggebruikers werd verbeterd
CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?