21 december 2021

Hoogmartens investeert breed in opleidingsprogramma’s “We gaan resoluut voor duurzaam werken en samenwerken”

Julie Dekker: “Hoogmartens besteedde ook al voor mijn komst heel wat aandacht aan opleidingen, maar die waren hoofdzakelijk gericht op technische, bouw-gerelateerde aspecten. Uitermate belangrijk, maar naar mijn aanvoelen onvoldoende voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Ik heb het managementteam kunnen overtuigen om breder te denken en ook in te zetten op zogenaamde soft skill trainingen, die zo mogelijk nóg essentiëler zijn voor de manier waarop medewerkers hun functie uitvoeren en met elkaar samenwerken. We wilden de opleidingen reeds starten in 2020, maar corona gooide roet in het eten. Het voorbije jaar is het wel gelukt.”

De behoefte aan meer en betere communicatie was een van de eerste zaken die jou in het oog sprong.

Julie: “Inderdaad, en dat speelde op verschillende niveaus en in alle geledingen van het bedrijf. Eén op één, in de samenwerking tussen twee naaste collega’s bijvoorbeeld, maar net zo goed tussen een werfleider en zijn volledige ploeg. Ik merkte dat er vaak onvoldoende, niet duidelijk of niet naar de juiste mensen werd gecommuniceerd. Hierdoor bleven medewerkers verstoken van noodzakelijke informatie, waardoor zaken misliepen en er regelmatig frustraties de kop opstaken. Eén van de opleidingen die we daarom hebben ingevoerd én breed uitgerold, gaat over hoe men effectiever kan communiceren: hoe zorg ik ervoor dat wat ik zeg, ook op de juiste manier aankomt bij de juiste collega? Nauw aansluitend bij de opleiding ‘effectiever communiceren’ zijn er ook onze trainingen rond outlook. We worden allemaal overspoeld door e-mails, maar je kan de druk verlichten door efficiënter te werken met outlook en te streven naar een lege mailbox op het einde van de werkdag. Het is bovendien nuttig om van elkaar te weten hoe je met je mails omgaat. Sommige collega’s zitten heel de dag achter hun computer en kunnen snel antwoorden op e-mails. Andere mensen, zoals onze project- en werfleiders, krijgen ook honderd of meer berichten per dag, maar zijn overdag bezig met de uitvoering op onze werven en zitten enkel ’s ochtends of ’s avonds voor hun scherm. Dat zij meestal niet snel antwoorden op mails heeft daarmee te maken. Een kort telefoontje zou in zo’n geval effectiever kunnen zijn. Om misverstanden of spanningen hierover te vermijden, zijn duidelijke afspraken en goede communicatie onmisbaar.”

Kleur geven aan persoonlijkheden

Een ander opleidingsprogramma dat je hebt geïntroduceerd, heeft te maken met de persoonlijkheid van mensen. Bij uitstek een soft skill materie die men niet onmiddellijk associeert met de harde mannencultuur van een wegenbouwbedrijf.

 Julie: “Dat klopt, en toen ik die opleiding voorstelde, heb ik de meerwaarde van dergelijke opleiding ook goed moeten aantonen om iedereen te overtuigen van het nut ervan. En met succes! Hoogmartens is de laatste twee à drie jaar zeer sterk gegroeid. Ons personeelsbestand is  in de voorbije vijf jaar quasi verdubbeld. We hebben veel nieuwe mensen en ook veel nieuwe profielen aangeworven. Mensen die elk hun eigenheid hebben, hun eigen karakter, hun eigen manier van met de dingen om te gaan. Om hen vlot te laten samenwerken, is het noodzakelijk dat ze begrip hebben voor elkaar en begrijpen waarom iemand in een bepaalde situatie op een bepaalde manier reageert. Voor de opleiding rond persoonlijkheden hebben we gekozen voor het programma van trainingsinstituut Insights, waarbij je aan de hand van een kleurenmodel inzicht krijgt in je eigen gedrag en dat van je collega’s. Je gaat begrijpen waarom andere mensen een ander gedrag vertonen dan jij en je leert hoe totaal verschillende karakters toch prima met elkaar kunnen samenwerken. We zijn met dit opleidingstraject gestart aan de top van de organisatie. Collega’s worden daar nu al ruim een jaar getraind op het vlak van leiderschapstechnieken, helder communiceren, feedback geven, zelfleiderschap, enz. De resultaten zijn goed en we hebben het programma ondertussen ook uitgerold bij al onze bedienden, toch zowat één derde van al onze medewerkers. Zij volgen de opleiding op afdelingsniveau, intern in het bedrijf. Het uiteindelijke doel van de opleiding is een soort van gemeenschappelijke ‘taal’ te creëren, een kader waarbinnen mensen optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Waar je voorheen frequent hoorde “met die of die kan ik écht niet werken”, merk je nu dat mensen zich meer open en begripvol opstellen tegenover elkaar, gemakkelijker met elkaar praten en zich ook beter gaan voelen in hun job.”

Mensen zich goed laten voelen in hun job, daar heeft ook de nieuwste opleiding ‘Van stress naar succes’ alles mee te maken.

 Julie: “’Van stress naar succes’ is een trainingsprogramma dat inzet op veerkracht en mentaal welzijn. Onze medewerkers hebben bij momenten zeker te maken met stress tijdens het uitoefenen van hun job. Dat geldt voor de mensen in de binnendienst, bijvoorbeeld als zij bepaalde deadlines moeten halen, maar zeker ook voor de verantwoordelijken op de werf. Zij zijn constant afhankelijk van factoren waar ze vaak weinig of geen vat op hebben, zoals het weer, het uitvallen van collega’s in hun ploeg, onderaannemers, opdrachtgevers, enz. Wanneer het stressniveau dreigt op te lopen,  moeten wij ervoor zorgen dat zij op het einde van een project niet volledig in het rood gaan. De opleiding ‘Van stress naar succes’ speelt hierop in en leert hen hoe je zélf kan zorgen voor je mentaal welzijn. Dat doe je onder meer door te ontdekken waar je echt goed in bent en wat je het liefst doet in je job. Vervolgens ga je daar vol op inzetten om er zo extra energie uit te putten. Dit kan eenvoudig lijken, maar het is opvallend hoe de meeste mensen moeilijk een antwoord kunnen geven op de vraag: “Wat kan jij goed, wat zijn jouw capaciteiten, wat zijn jouw talenten?” We hebben nooit geleerd om daarover na te denken en om dat te ontdekken, laat staan dat we het kunnen benoemen. Dit is een moeilijk gegeven voor iedereen, maar zeker ook voor de mensen in onze sector.”

Stoppen met brandjes blussen

Je doet voor het geven van de opleidingen veelal een beroep op externen, maar verkiest wel dat alles binnen de muren van het bedrijf gebeurt.

 Julie: “Voor de trainingen die we zojuist hebben besproken, doen we inderdaad een beroep op externen. En we organiseren die liefst intern, zodat medewerkers dan meer het gevoel krijgen dat het echt iets van ons is, iets van Hoogmartens. Bovendien kan ik in overleg met de docent de opleiding dan volledig afstemmen op maat van onze medewerkers. Dat vind ik een enorme troef! We focussen zo op de zaken die relevant zijn voor de mensen bij Hoogmartens. Echt maatwerk dus! Als er over bepaalde topics de juiste kennis in huis is, kan het ook gebeuren dat we de opleiding volledig zelf verzorgen. We laten dan bij voorkeur eigen mensen een opleiding geven aan hun collega’s. Dat werkt zeer motiverend en inspirerend.”

Je hebt resoluut je schouders gezet onder het opleidingsbeleid bij Hoogmartens. Tracht eens samen te vatten: waarom doet het bedrijf deze inspanningen?

 Julie: “Ik zie drie motieven die zowel ten goede komen van onze medewerkers als van het bedrijf. In de eerste plaats is het belangrijk dat mensen kunnen blijven groeien, als medewerker van Hoogmartens én als persoon. In mijn ogen moet je als werkgever investeren in de talentontwikkeling van je medewerkers. Alleen zo creëer je een onderscheidend vermogen in de markt. We stellen hen trainingen voor, maar vragen tijdens evaluatiemomenten ook welke opleidingsnoden zij zelf ervaren. Twee: het helpt medewerkers enorm als je een gemeenschappelijk kader creëert rond communicatie. Door goede afspraken te maken, bijvoorbeeld rond werkprocessen, taakinvulling, verantwoordelijkheden, enz., voorkom je misverstanden en vermijd je dat er frustraties ontstaan. Duidelijkheid en transparantie geeft ook meer rust op de werkvloer. Ten derde is er het streven naar duurzaam samenwerken, iets wat zeer cruciaal is voor mij. Ik wil weg van ad hoc werken en brandjes blussen. Dat vreet onnoemelijk veel energie en brengt je geen stap verder. Duurzaam werken en samenwerken, duurzaam communiceren en bouwen aan duurzame oplossingen, daar moeten we als team voor gaan. Voor onszelf, voor onze klanten en voor het bedrijf. Alleen zo kunnen we de langetermijnvisie en de toekomst van Hoogmartens bestendigen. Iets waar ik volop voor wil gaan!”

CONTACT

Heeft u een vraag voor Hoogmartens?

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.