Hoogmartens Wegenbouw verzorgt de opvolging van uw (bedrijfs) terreinen. We brengen dit nauwgezet in kaart. Over een lange periode zullen we de evolutie van bestaande kritieke punten opvolgen en u een hoog kwalitatieve oplossing aanbieden. Door het toepassen van deze methode zullen budgetten doeltreffend gespendeerd worden.  Uitgestelde onderhoudskosten lopen later exponentieel op.  Er tijdig werk van maken is de boodschap.

Om U te assisteren wordt er digitaal ingemeten en met de toepassing van de allernieuwste software kan Hoogmartens Wegenbouw U op verschillende wijzen uw onderhoudsprogramma realiseren: via o.a. Google Earth.