Het belang van wapening in beton is onmiskenbaar. Het belang van asfaltwapening is onderschat.

Het wapenen van asfalt is helaas op de achtergrond verzeild wegens onfortuinlijke applicaties en achterhaalde zenuwtergende uitvoering. Hoogmartens Wegenbouw zocht en vond betere applicaties die in een handomdraai, zelfs voor kleinere oppervlaktes, snel en economisch aangewend kunnen worden.

Gewapend wegenisbitumen

 

Gewapend wegenisbitumen of GWB is een composiet van glasvezel en bitumen en een variant op de traditionele wapeningsnetten of grids. 

Dit type gewapend bitumen is voornamelijk doeltreffend bij overlaging van een licht gescheurde top- of deklaag en dit ook bij een dunne bestrijkings- of slemlaag of een combinatie van beide. Ze kan ook dienen als gewapende kleeflaag bij asfaltwerken.

De voordelen van deze innovatieve techniek zijn divers. Zo dienen er minder voegen te worden gevuld, is het snel in aanleg, ook op rotondes en in bochtige tracés. Bovenop deze voornamelijk operationele voordelen, komt nog eens dat gewapend wegenisbitumen recycleerbaar is! Hoogmartens is steeds op zoek naar manieren om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling in de infrastructuur, want ook daar kan nog verder worden geïnnoveerd!

Hoe het werkt

De ondergrond is best kurkdroog, maar er kan ook op een aardvochtig wegdek worden gewerkt. De losse glasvezels, die een gemiddelde lengte van 6cm hebben, worden met een optimale hoeveelheid gesandwicht tussen twee lagen bindmiddel (warm of koud).  Deze gewapende kleeflaag wordt steeds begrind om het losrukken ervan te voorkomen bij inherente overlagingswerkzaamheden (asfalt, slem, bestrijking, bestrijking-slem).