Een adequate en preventieve onderhoudstechniek voor asfalt- en soms zelfs voor betonverhardingen.
Bestrijkingen worden toegepast om:

  • POREUZE WEGDEKKEN EN FUNDERINGEN ONDOORLATEND TE MAKEN

  • UITRUIVING TE VOORKOMEN

  • DE STROEFHEID TE VERHOGEN

  • HET ESTHETISCH UITZICHT TE VERBETEREN
    om bijvoorbeeld reperaties te verbergen
  • PREVENTIEF ONDERHOUD TE PLEGEN
  • DE VEILIGHEID TE VERHOGEN VIA EEN SIGNAALFUNCTIE
    door bijvoorbeeld rode fietspaden

Soorten bestrijking

Bestrijkingen of slijtlagen kunnen in verschillende kleurtinten gerealiseerd worden: zwart (omhulde steenslag), grijs (porfier, stinox), beige (maasgrind, morene), wit (kwarts) en zelfs rood. Omdat de kleur bepaald wordt door de keuze van de steenslag blijft de bestrijking kleurvast.

Er bestaan éénlaagse en tweelaagse bestrijkingen of slijtlagen, afhankelijk van de noden van het verkeer en de plaatsgesteldheid. Zelfs een éénlaagse bestrijking of slijtlaag met dubbele begrinding of nagestrooide begrinding behoort tot de uitvoeringsmodaliteiten.