Faciliteiten

Alvorens de bestrijkings- en/of slemlagen kunnen aan te leggen, dient het wegoppervlak vaak vooraf en lokaal hersteld te worden. Hoogmartens Wegenbouw was van in het begin vertrouwd met deze plaatselijke herstellingen in asfalt: o.a. met kleine frezen, aangepaste smalle afwerkmachines en walsen voor deze lokale reparaties.

Om grotere asfaltwerken aan te kunnen binnen vaak krappe uitvoeringstermijnen, zijn er belangrijke investeringen gedaan in nieuwe machines: een compleet nieuwe set walsen, asfaltfinishers, … Hoogmartens is zoals steeds vooruitstrevend en transparant dankzij toepassingen d.m.v. digitale opmetingen en modellering (3D en drone). Innovatie maakt deel uit van ons DNA, want ook in asfaltwerken kan men innoveren. We zijn dan ook steeds op zoek naar verbeteringen in de markt op vlak van duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en productkarakteristieken.

 • LOKALE HERSTELLING
  Aangepast materieel
  Thermocontainers (hotbox)
 • VERNIEUWEN VAN ASFALTVERHARDING
  Vooraf frezen
  Verbeteren, aanpassen van rijweg profiel
  • Lange ski
  • Op draad of koord
  • Mm GPS
  • 3D Total station
 • OVERLAGEN
  Bestaande verharding: asfalt of beton
 • GELUID REDUCEREND ASFALT
  ZOAB
  Geluid reducerend dunne top- of deklaag
 • KLEUR
  Rood, geel, zwart
 • SAMENSTELLING
  Zonder/met gemodificeerde bitumen
 • COMBINATIE DEKLAAG
  ZOA met gemodificeerde cementslurry (stapelplaatsen, tankstations, stopplaatsen)
 • WATERDOORLATEND – WATERDRAINEREND
  ZOAB

Verhuur

Ook de mogelijkheid tot verhuring van een thermo-container met 10 ton inhoud voor de opslag en het warm houden van asfalt is in het gamma opgenomen. Hiermee wordt het asfalt moeiteloos, eenvoudig en bovendien ergonomisch gelost via een wormsysteem. De kleefstoftank met sproeilans is geïntegreerd. Het gebruik van deze verwarmde asfalt-container garandeert weinig tot geen restafval en maakt het mogelijk om in winterse omstandigheden toch warme asfalt op een kwaliteitsvolle manier te verwerken.